Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ronon Dex

Emerytowany Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej

Ronon Dex

Marszałek Wielki (w stanie spoczynku), twórca i były Dowódca Sił Zbrojnych oraz były Minister Infrastruktury i Przewodniczący Rady Republiki, były Prezydent Republiki Bialeńskiej (10 październik 2019 – 16 kwietnia 2020) oraz były Wiceprezydent (w kilku kadencjach prezydentów), który pełnił również inne funkcje państwowe. Obecnie również Prefekt Departmentu Lisewskiego i pełniący obowiązki Przewodniczącego Ludowego Komitetu Dżamahirji Bialeńskiej.

Gala odznaczeniowa

Ronon Dex prowadzi kilka przedsiębiorstw na terenie Republiki Bialeńskiej oraz jest posiadaczem Lenna Razorno, mając obecnie tytuł szlachecki Katechona. Jest również Burmistrzem Lisewa i Prefektem Departamentu Lisewskiego.

Herb szlachecki Ronona Dex

W stowarzyszonej Brodrii Ronon Dex jest Generałem-Gubernatorem Nan-Di – terytorium zależnego Brodrii, z dużą autonomią.