Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Iwan Pietrow

PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Iwan Pietrow

Aktualny Prezydent Republiki Bialeńskiej – od 14 lutego 2022. Generał brygady w Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Od wielu lat związany z Republiką Bialeńską. Wielokrotnie powoływany do rządów różnych bialeńskich prezydentów. Zasłużony działacz bialeńskiego życia politycznego.

Gala odznaczeniowa

Iwan Pietrow jest również Carem Brodrii – państwa stowarzyszonego z Republiką Bialeńską. Pełni także zarząd nad ziemiami jednego z brodryjskich regionów – Uhrainy.

Właściciel dwóch lenn – Anatolii Brodryjskiej oraz Imerii