Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bialenia

To był tydzień (5 lutego 2023)

30 stycznia Prezydent Republiki powrócił z nieprzewidzianego urlopu zapowiadając jednocześnie, że nie będzie kandydował na kolejną kadencję.

31 stycznia Zgromadzenie przyjęło projekt nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Wejdzie ona w życie 13 lutego, a dwa tygodnie później zakończy się kadencja Prezydenta.

Rozpoczęła się dyskusja nad organizacją procesu wprowadzenia w życie nowych zasad ustrojowych, w szczególności nad zniesieniem i reformą niektórych ustaw.

Trwają także prace nad dostosowaniem treści na stronie internetowej Bialenii do warunków nowego ustroju.

[Obrazek: 100071186876073408_t.png]
EMIRAT BIALENII

Emir wydał idźmę ustanawiającą symbole regionu.

Trwa protest wyznawców Zielonego Kościoła, którzy domagają się od władz zwrotu szeregu nieruchomości.

https://kustosz.stempel.org.pl/1073/100071186876073204.png
WILAJET ANATOLII

Po złożeniu dymisji przez Arkadaga Aleksandra Czerepacha obowiązki głowy regionu przejął Prezydent Faradobus, który zaproponował kontynuację prac nad projektem symboli regionalnych.

W Pracowni Faktów i Ciekawostek trwa debata na temat mikrouniwersalizmu.

DODATEK NADZWYCZAJNY – FELIETON „ZIELONĄ KSIĄŻKĄ MIĘDZY OCZY”

Republika Bialeńska w dziesiątym roku swojego istnienia przeżywa kolejną reformę ustrojową. Niedawno wyliczyłem, że zmieniamy konstytucję średnio co 400 dni, przeważnie w okresie jesienno-zimowym. Tym razem ideą przewodnią przemian jest powrót do kaddafistowskich źródeł. Odtąd Bialenią rządzić będą kongres i komitety ludowe. Urząd prezydenta pozostaje zachowany, ale z przyczyn czysto pragmatycznych – większość bialeńskiej wierchuszki ma kilkunastoletnie doświadczenie, wraz z którym nauczyli się pesymizmu antropologicznego i wiedzą, że w każdej mikronacji potrzebny jest wodzirej.

Czym w istocie jest powrót do kaddafizmu? Na pewno powrotem do korzeni, ponieważ pierwszy ustrój bialeński po Rewolucji Marcowej 2012 r. był właśnie wzorowany na dżamahiriji. Komitety ludowe nie działały zbyt efektywnie, więc w ich miejsce pojawiały się inne wiodące podmioty władzy – przeważnie Bialenia prowadzona była przez demokratycznych, choć niepozbawionych imidżu autorytarnego, prezydentów, zwanych potocznie konduktorami. Okresy rządów parlamentu lub niedookreślonej oligarchii przeważnie były okresami kryzysu lub do niego prowadziły.

Co zmieniło się ostatnio, że podejmujemy kolejny eksperyment? Coś się wypaliło – praktycznie wszyscy chętni byli już prezydentami, prof. Faradobus i ja nawet wielokrotnie. Każdy chętny podjął już prometejskie próby zbawienia Bialenii. Przede wszystkim jednak, nikt dla nikogo nie może być już wodzem, skoro jesteśmy od wielu lat kolegami. Dziś przyszłość państwa zależy od kolektywu, który wciąż potrzebuje charyzmatycznego lidera, ale nie potrzebuje już Ojca Narodu, który wskaże każdemu miejsce w szeregu, rozdzieli zadania, a w razie potrzeby pochwali i zgani kogo trzeba.

Obecny konduktor, prof. Faradobus, zapowiedział już, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Ja nie zajmę jego fotela. Obaj zaangażujemy się w pracę w kongresie i komitetach, a ponadto w aktywizację regionów. Prezydentem najpewniej zostanie człowiek zacny i obdarzony licznymi, jakże nam potrzebnymi, talentami – ale umiarkowanie aktywny i niezbyt zaangażowany w bialeńską politykę ostatnich lat. Zmiana w Pałacu będzie szła w jednym kierunku ze zmianą Konstytucji – w kierunku kolektywnego zarządzania krajem i prawdziwej, kaddafistowskiej demokracji.

Czym skończy się ten eksperyment? Nową młodością Bialenii ożywionej zielonymi ideałami i wspólnymi dążeniami, a może przyspieszeniem uwiądu starczego? Nie wiedzą tego reformatorzy, ani komentatorzy. Czy się udało dowiemy się za kolejne 400 dni…

Andrzej Płatonowicz Ordyński

To był tydzień w Bialenii (16 I 2023)Prezydent Republiki, Najwyższy Zwierzchnik i Dowódca Sił Zbrojnych Profesor Generał Brygady Ametyst Faradobus przewodniczył uroczystościom z okazji Święta Sił Zbrojnych. Główna ceremonia miała miejsce na pokładzie lotniskowca ORB „Republika Bialeńska”, który z tej okazji zacumował w pobliżu wybrzeży Ahary i Fjary, niedawno przyłączonych do Bialenii wysp. W godzinach popołudniowych Prezydent Faradobus wizytował jednostki, które wzięły udział w operacji „Wicher Valhalli”, gdzie sprawdził gotowość bojową w zakresie szybkiego reagowania.Głosowanie ws. nowego hymnu Republiki Bialeńskiej nie przyniosło żadnego wiążącego rozwiązania. Wobec niemożności osiągnięcia konsensusu, wspólnota obywatelska postanowiła powstrzymać się od wpisywania hymnu do nowej konstytucji. Towarzyszka ʿĀlija zawdżat Akrypa zaproponowała skomponowanie oryginalnej melodii, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją Bialeńczyków.

EMIRAT BIALEŃSKIWciąż trwa dyskusja nt. symboliki regionalnego Emiratu Bialenii, ale jest to już ostatnia okazja do zabrania głosu w tej sprawie, zapraszamy!ZIELONY KOŚCIÓŁAjatollah Farwardin ogłosił fatwę Kital, w której wyraził podejście Zielonego Kościoła do konfliktów militarnych. Walka militarna bialeńskim muzułmanom dozwolona jest jedynie w obronie własnej wspólnoty, zaś państwa w żadnym wypadku nie powinno prowadzić wojen napastniczych. Używanie środków fizycznych niewskazane jest także w przypadku dżihadu. Nowa fatwa jest kolejnym dowodem postępowości doktryny Zielonego Kościoła.POZOSTAŁETrwają rozmowy koncepcyjne na temat miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Beduin”, którego celem będzie opisywanie bialeńskich atrakcji turystycznych i mniej znanych miejscowości. Redakcja zaprasza do współpracy zwłaszcza redaktorów i grafików!

To był tydzień w Bialenii (2 I 2023)

UROCZYSTOŚCI NOWOROCZNE


W Pałacu Prezydenckim odbyła się tradycyjna impreza sylwestrowa, w czasie której Konduktor nadał ordery i odznaczenia, a także nagrody pieniężne. Dzień później szef państwa wygłosił okolicznościowe orędzie.

Zabawę sylwestrową z największymi hitami ostatnich lat przygotowała także Bialeńska Lista Przebojów.


Zakończyła się robocza część prac nad projektem nowej konstytucji.

Obecnie członkowie parlamentu debatują nad wypracowanym wcześniej projektem jako nad całością. Poza wprowadzeniem drobnych korekt największą dyskusję wywołała kwestia ewentualnej zmiany hymnu państwowego.

ŻYCIE SPOŁECZNEPrezydent Faradobus w nawiązaniu do dyskusji toczonej w Zgromadzeniu Narodowym rozpisał plebiscyt na melodię nowego hymnu Bialenii.

Na Placu Zielonym miała miejsce burzliwa dyskusja spowodowana komentarzem Iwana Pietrowa na temat działań Piotra Pawłowa w Kotlinie Edelweiss.

Podsumowano gwiazdkową edycję Bialeńskiej Listy Przebojów.

REGIONYW Emiracie Bialenii Emir Ajatollah Profesor Andrzej P. Ordyński kontynuuje Dawah. Ponadto Prezydent Republiki przekazał na własność samorządu większą część Kolei Rzeszy.

W Wilajecie Anatolii pod przewodnictwem Arkadaga Aleksandra Czerepacha trwają przygotowania do powołania lokalnej formacji zbrojnej.Rektor Ametyst Faradobus wygłosił wykład poświęcony zasadom konstruowania aparatu naukowego.

Pracę magisterską z historii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym obronił Aleksander Czerepach.Trwają przygotowania do obchodów Święta Sił Zbrojnych, w ramach których między innymi uczczone zostanie wyzwolenie Ahary i Fjary. Obchody będą miały miejsce 12 stycznia.

To był tydzień w Bialenii (23 XII 2022)Zapraszamy wszystkich na Sylwester z Bialeńską Listą Przebojów, na którym wystąpią najwięksi idole Bialeńczyków od 2013 r., m.in. Bracia Pierdolec, Jan Paweł II i Oleg Gazmanow. W czasie balu odbędą się konkursy z nagrodami, m.in. dla najlepiej ubranego uczestnika zabawy i dla najlepszego tancerza. Nie może Was zabraknąć!

Ukazała się trzeci numer „Wieści Anomalnych”, w którym poruszono temat podróży Proroka Isy do Bialenii, wampira-nietoperza, czakramu na Anatolii oraz zdrowotnych właściwości diety kamiskiej. Zapraszamy do lektury i komentowania.


17 grudnia do Wolnogradu przybył Książę Sarmacji Arkadiusz Maksymiian z żoną Fatimą Popow-Chojnacką. W czasie wizyty Jego Książęca Mość przeprowadził rozmowę z Prezydentem Republiki oraz wziął udział w Bankiecie okolicznościowym. Po oficjalnej części wizyty odbyło się I bialeńsko-sarmackie bunga bunga. Z okazji tak ważnego spotkania nawet Zielony Kościół ogłosił dyspensę na spożycie alkoholu.

W dniach 19-21 grudnia Prezydent prof. Ametyst Faradobus przebywał z wizytą prywatną w Austro-Węgrzech. W tym czasie obowiązki głowy państwa pełnił Andrzej P. Ordyński.Wciąż trwa debata nt. nowej Konstytucji. Jeszcze nie jest za późno na wypowiedzenie się w temacie przyszłości Republiki!Andrzej Płatonowicz przedstawił audytorium Uniwersytetu Bialeńskiego wykład „Twórczość ku przyszłości czy ku śmietnisku?” na temat trwałości naszej wirtualnej działalności oraz przyczyn szybkiego zapominania ważnych postaci Pollinu.

Prof. Ordyński wygłosił również wykład „Ciemne strony refleksji” w której stara się on odpowiedzieć na pytanie o wartość refleksji teoretycznej nad mikroświatem oraz odnosi się do kwestii zagrożeń wynikających z nadmiernej refleksji.Świecki Kościół WandejskiTowarzyszka Alija zawdżat Akrypa poinformowała Bialeńczyków o powołaniu Archiwandezji Karnowic, obejmującej ziemie bialeńskie.