Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje podstawowe

REPUBLIKA BIALEŃSKA

  • Ustrój: republika.
  • Powierzchnia: około 1978 tys. km2 (z tego Wyspa Bialeńska – 560 tys. km2, Anatolia – 1280 tys. km2, Wyspy Przyjaźni – 138 tys. km2).
  • Ludność: ok. 76 mln narracyjnych mieszkańców (z tego Wyspa Bialeńska – 50 mln, Anatolia – 25 mln, Wyspy Przyjaźni – 0.9 mln)
  • Stolica: Wolnograd (miasto na Wyspie Bialeńskiej)

GODŁO

FLAGA

WŁADZE PAŃSTWOWE

WŁADZA WYKONAWCZA

Wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez ogół obywateli. Kadencja trwa 4 miesiące. Prezydent może powołać Wiceprezydenta oraz Gabinet – pełniący rolę rządzu lub ciała doradczego.

WŁADZA USTAWODAWCZA

Członkami Zgromadzenia Narodowego są wszyscy aktywni obywatele Republiki. Obradami kieruje Przewodniczący Pro Tempore, który jest mianowany przez Prezydenta.

WŁADZA SĄDOWNICZA

3-osobowa Rada Republiki jest wybierana przez ogół obywateli, w wyborach powszechnych (wybory tajne, równe i bezpośrednie). Sprawuje władzę sądownicza oraz ma prawo weta w stosunku do decyzji Zgromadzenia Narodowego, a w sytuacjach nadzwyczajnych może przejąć jego kompetencje.

TERYTORIUM

REPUBLIKA BIALEŃSKA JEST PODZIELONA NA DWA REGIONY:

Oba regiony różnią się od siebie ustrojowo i etnicznie. Emirat Bialenii, podlegający bezpośrednio zwierzchnictwu Prezydenta i powołanego przez niego Emira, jest centrum kultury arabskiej, zaś rządzony przez Arkadaga Wilajet Anatolii zamieszkuje ludność turkijska. Anatolia jest też obszarem nieco bardziej dzikim i nie do końca podporządkowanym władzom centralnym.

TRZECIM ELEMENTEM SĄ ODDALONE O KILKA TYSIĘCY KILOMETRÓW

Jest to archipelag oddany pod zarząd Siłom Zbrojnym RB i teren całkowicie zmilitaryzowany.