Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Ametyst Faradobus

Ustawa o podziale terytorialnym Republiki Bialeńskiej

U S T A W A

z dnia 22 listopada 2022 roku

o podziale terytorialnym Republiki Bialeńskiej


Artykuł 1.

Niniejsza ustawa reguluje podział terytorialny Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Terytorium Republiki Bialeńskiej dzieli się na regiony oraz Protektorat Wojskowy Wysp Przyjaźni pozostający pod zarządem Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

1. Obszar całej Wyspy Bialenii oraz wysp Ahara i Fjara tworzy Emirat Bialenii.
2. Emirat Bialenii zarządzany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub powołanego przez niego Emira.
3. Zarząd nad regionem powinien być sprawowany ze ścisłym uwzględnieniem woli ludu, rozumianego jako ogół zamieszkujących region obywateli Republiki Bialeńskiej i mogących gromadzić się jako Komitet Ludowy Emiratu Bialenii.

Artykuł 4.

1. Obszar całej Wyspy Anatolii tworzy Wilajet Anatolii.
2. Wilajet Anatolii zarządzany jest przez Arkadaga reprezentującego region wobec władz zwierzchnich Republiki Bialeńskiej.
3. Arkadaga powołuje na czas nieokreślony Prezydent Republiki Bialeńskiej z uwzględnieniem woli ludu, rozumianego jako ogół zamieszkujących region obywateli Republiki Bialeńskiej.
4. Zarząd nad regionem powinien być sprawowany ze ścisłym uwzględnieniem woli ludu, który może gromadzić się jako Komitet Ludowy Wilajetu Anatolii.

Artykuł 5.

Za zgodą Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej regiony mają prawo utrzymywać formacje porządkowe stanowiące siły rezerwowe Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Ograniczenia w zakresie liczebności i wyposażenia tych formacji ustanawia Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. Formacje o charakterze ściśle policyjnym mogą być tworzone także za zgodą Prezesa Policji Krajowej, który sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Artykuł 6.

Granice regionów oraz Protektoratu Wojskowego Wysp Przyjaźni określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Artykuł 8.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc:

a) Ustawa z dnia 10 marca 2022 roku o utworzeniu regionu autonomicznego Aharii,
b) Ustawa z dnia 10 marca 2022 roku o Rzeszy Bialeńskiej,
c) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2020 roku o tytułach honorowych,
d) Ustawa z dnia 11 maja 2019 roku o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej,
e) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku o gwardiach regionów,
f) Ustawa z dnia 29 maja 2019 roku o gwardiach lennych.

2. Gwardia Rzeszy Bialeńskiej oraz Aharskie Siły Samoobrony nie ulegają rozwiązaniu i jako siły rezerwowe Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej zostają oddane pod bezpośrednie zwierzchnictwo Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, który uzyskuje prawo do samodzielnego określenia zasad ich dalszego funkcjonowania, jak również do ich przekształcania i rozwiązywania.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]

To był… listopad w Bialenii (wydanie specjalne: 28 XI 2022)

Po dłuższej przerwie powracamy z cotygodniowym przeglądem wydarzeń w Republice Bialeńskiej. Tym razem, wyjątkowo, przedstawiamy podsumowanie całego miesiąca opracowane przez Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego.

Święto Republiki

W połowie miesiąca odbyło się Święto Republiki. 9. rocznicę powstania RB uczciliśmy poprzez złożenie wieńców pod Pomnikiem Dzięsięciolecia na Wzgórzu Muammara w Wolnogradzie oraz Bankiet Narodowy. Ponadto, Prezydent Republiki prof. Ametyst Faradobus zorganizował Konkurs Kuratorski, który został wygrany przez Femme Mystere i Aleksandra Czerepacha. Serdecznie gratulujemy i dziękuję wszystkim uczestnikom!

Debata o nowej konstytucji

Wciąż trwa bardzo istotna dla przyszłości Bialenii debata nad nową Konstytucją. Projektowane zmiany mogą być największą rewolucją ustrojową od 2013 roku. Nie tylko zachęcamy, ale wręcz nalegamy do zapoznania się z przebiem debaty i zabrania głosu. Nowa Konstytucja jest sprawą każdego obywatela i przyjaciela Bialenii!

Wicher Valhalli

Marszałek Iwan Pietrow rozpoczął Operację „Wicher Valhalli” mającą na celu przyłączenie wysp Ahary i Fjary do Macierzy. Archipelag Valhalli znów staje się polityczną jednością!

Prezydencki projekt stopni urzędniczych

Prezydent Ametyst Faradobus rozpoczął dyskusję na temat stopni urzędniczych. Stopnie te mają być nadawane za staż w pracy urzędniczej na rzecz naszej ludowej ojczyzny. Jako ich cel wskazano zachęcenie Bialeńczyków do obejmowania funkcji samorządowych i centralnych. Zachęcamy do dyskusji!

Rozmowa Konduktora z Księciem Sarmacji

Książę Sarmacji oraz Prezydent Bialenii odbyli przyjacielską rozmowę na temat poprawy stosunków bilateralnych.

Reforma regionów

Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową Ustawę o podziale terytorialnych Bialenii. Utworzono dwa regiony: Emirat Bialenii obejmujący wyspy Bialenię, Aharę i Fjarę oraz Wilajet Anatolii. Emirem został Andrzej Ordyński.

W nowopowołanym Emiracie trwają już pierwsze dyskusje organizacyjne, do udziału w których gorąco zachęcami. Debatujemy o zagospodarowaniu Emiratu, sformowaniu Gwardii Emiratu oraz o Kolejach Emirackich.

Bialenia w Międzynarodowym Banku Pollinu

Helwetyk Romański utworzył bialeńskie druki potwierdzeń dla Międzynarodowego Banku Pollinu, zaś Karol Medycejski zaprojektował trzy nowe znaczki pocztowe, przedstawiające ostatnich konduktorów. Zapraszamy do podziwiania tych małych dzieł sztuki!

Z Zielonego Kościoła

Na terenie całej Bialenii trwa Dawah, czyli akcja nawracania innowierców przez Zielony Kościół. Proces ten jest elementem nadawania Bialenii nowego, bardziej wyrazistego oblicza. A czy Ty już zapisałeś się do Zielonego Kościoła?

Bialeńska Lista Przebojów

Trwa zgłaszanie propozycji piosenek na 48. Bialeńską Listę Przebojów.

Tygodnik Bialeński (27 XI 2022)

PREZYDENT FARADOBUS POWOŁAŁ EMIRA

Wczoraj Prezydent Faradobus wydał Postanowienie ws. powołania Emira, którym został prof. Andrzej Płatonowicz Ordyński, wielokrotny Prezydent Bialenii. Gratulujemy nowemu Emirowi i życzymy mu wytrwałego rządzenia Emiratem Bialeńskim.

MINISTER ROLNICTWA SPOTKAŁ SIĘ Z EKSPERTAMI ROLNICTWA

Minister Czerepach podejmował w Choroszczy Poleskiej ekspertów rolnictwa, wśród których był dr. Krzysztof Suchodolski, pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego. Minister Czerepach podczas konferencji prasowej po spotkaniu zaznaczył że dąży do usprawnienia bialeńskiego rolnictwa.

Jako Minister Rolnictwa pragnę usprawnić nasze rolnictwo, aby było zarządzane w sposób nowoczesny – mówił Minister w rozmowie z dziennikarzami

Ciało narodowe i ciało rządowe

Prelekcja wygłoszona dnia 14 listopada 2022 roku

Karol Medycejski

Szanowne Państwo, Kochani Moi,

na zaproszenie Jego Magnificencji kard. prof. dr net. mgr gen. bryg. Ametysta Faradobusa chciałbym przedstawić pewną koncepcję z zakresu nauk o państwie, a dokładnie historii i filozofii państwa i prawa, licząc jednocześnie na owocną dyskusję, jak mniemam, ze strony wszystkich zainteresowanych.

Ten krótki wstęp, który za chwilę poczynię, wpisuje się z pewnością w aktualnie trwającą debatę ustrojową. Stąd tym bardziej zachęcam do komentarzy, zgłaszania pomysłów i polemiki.

Przedmiotowe zagadnienie, jak nietrudno się domyślić, ma woje źródło, a właściwie wprost pochodzi ze świata realnego. Mam nadzieję, że będzie ono jednak jedynie prowokującym przyczynkiem do dyskusji o sprawach bialeńskich.

Otóż, w pierwszych trzech dekadach XX wieku w Japonii, w obszarze podwalin pod ustrój państwa, wykształcił się pewien dychotomiczny podział: kokutai-seitaiKokutai tłumaczy się jako ciało/struktura/suwerenność narodowej. Instytucję tą w sensie teoretycznym (jako urząd), jak i fizycznym (dany piastun funkcji) ucieleśniał cesarz. Zdaniem konserwatystów,, a później także nacjonalistów japońskich, koncepcja ta miała genezę nadprzyrodzoną (po europejsku powiedzielibyśmy prawnonaturalną), gdyż cesarz pochodził od bogini Amaterasu. Kształt tej instytucji i jej znaczenie miało być dla Japonii wyjątkowe w skali świata. Ta „prawdziwa japońskość” wynikać miała z boskiego nadania, historii i kultury (jak pisał E. Burke w kontekście europejskim – tradycji) i ich roli dla ustroju państwa. Trzeba także wspomnieć, że stała się ona później podwaliną japońskiego nacjonalizmu, szowinizmu, totalitaryzmu i militaryzmu. 

Z kolei, zdaniem liberałów i lewicy (nieco upraszczając, tj. wrzucając do jednego worka) kokutai opierała się wprawdzie na wyjątkowej roli cesarza, ale brak ich zdaniem pierwiastka boskiego. Cesarz jest głową państwa i jako organ miał pozapolitycznie gwarantować ciągłość Japonii niezależnie od przyjętej formy rządu. Była to zatem koncepcja „świecka”, ale widać w niej elementy prawa naturalnego. 

Drugie pojęcie – seitai – oznacza ciało/strukturę rządu. Ta instytucja także jest składową ustroju państwa, ale ma ona rodowód prawnopozytywny (wynika z prawa stanowionego). A zatem rząd można ułożyć według swojej woli i potrzeb. I tak też w historii Japonii było: pierwotnie rządzili cesarze i ich dwór (a zatem mieli podwójną rolę), później regenci, dalej były rządy bakufu, czyli siogunów, w końcu zaś rząd utworzony na modłę zachodnią po restauracji Meiji. 

Jakie zatem mogłoby to mieć znaczenie dla Bialenii? Otóż moglibyśmy wyobrazić sobie, że Konduktor Państwa (obecnie prezydent, nazwa nie ma znaczenia) rządzi z sankcji patronalnej (element nadprzyrodzony) i sprawuje on urząd o źródle pozaprawnym, choć wpisanym do konstytucji deklaratoryjne (przepisy te nie tworzą normy) – bialeńskie kokutai. Jesteśmy bowiem w takim momencie dziejowym, że mamy ukształtowaną tradycję i rolę konduktora jako spoiwa i gwaranta istnienia Bialenii (z wyjątkiem Burbona-Conti – wypadek przy pracy, albo wręcz łże-konduktor). Reszta zaś instytucji miałaby swoje źródło w konstytucji (bialeńskie seitai). Na marginesie, podoba mi się wcześniej dyskutowana koncepcja komitetów. Oczywiście nie może obyć się bez pewnych, rozwiązywalnych jednak, problemów. Trzeba sobie bowiem odpowiedzieć na pytanie o zakres władzy (kompetencji i sfery imperium) konduktora oraz sukcesji. Czy prezydent ma być wybierany (opcja demokratyczna, ale raczej przecząca kokutai), czy też władza ma być przekazywana przez ustępującego piastuna (na przykład po upływie kadencji). 

Po tym wstępie serdecznie zapraszam wszystkich do dyskusji i wspólnej próby odpowiedzi na tak postawione pytania. Mając jednocześnie z tyłu głowy, że może być to jedynie ćwiczenie intelektualne z zakresu „gdybologii”, bowierm powyższa koncepcja nigdy się w Bialenii nie zmaterializuje.

Informator Bialeński (17 X 2022)

Informacje na temat działalności władz Republiki Bialeńskiej w dniach 14-17 października 2022 roku.

(1)

14 października odbyła się inauguracja 34. Prezydenta Republiki Ametysta Faradobusa, po której rozpoczęto debatę o przyszłym kształcie państwa. Tego samego dnia ustępujący konduktor Iwan Pietrow przekazał następcy klucze do Pałacu Prezydenckiego.

(2)

Prezydent Republiki powołał nowych członków Gabinetu w osobach Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego, w charakterze ministra bez teki i głównego doradcy, a także Iwana Pietrowa jako dowódcy Sił Zbrojnych. Generał Pietrow otrzymał jednocześnie stopień marszałka Bialenii.

(3)

15 października Prezydent Republiki nadał dwóm osobom obywatelstwo bialeńskie.

(1)

15 października Joahim von Ribentrop powrócił na stanowisko Przewodniczącego pro tempore.

(2)

Z inicjatywy Prezydenta Republiki rozpoczęła się dyskusja tematyczna na temat podziału terytorialnego Bialenii.

Przemowa inauguracyjna nowego Prezydenta Republiki

Przemowa inauguracyjna nowego Prezydenta Republiki Bialeńskiej, profesora Ametysta Faradobusa

wygłoszona przed Zgromadzeniem Narodowym dnia 14 października 2022 roku

Szanowne Państwo, Kochani moi,

to już szósty raz, gdy staje mi przed Zgromadzeniem Narodowym złożyć przysięgę prezydencką. Na samym początku chciałbym podziękować za Wasze zaufanie i prosić o Waszą pomoc w dziele zreformowana państwa bialeńskiego, którego to administratorem stałem się na kilka miesięcy. Tak jak to zwykle bywa w przypadku elekcji z jednym kandydatem chciałbym, aby to spotkanie stało się początkiem debaty, którą oczywiście możemy kontynuować w kilku osobnych wątkach tematycznych. Sugeruję, aby czynić to już tutaj – w Zgromadzeniu traktując je jako właściwy proces reformy Republiki.

Korzystając z okazji pragnę też podziękować ustępującemu Prezydentowi Iwanowi Pietrowowi za czas poświęcony w służbie Bialenii. Była to trudna, przedłużona i kontrowersyjna kadencja, na temat której chyba już zawsze krążyć będą podzielone opinie. Niezaprzeczalnie jednak Iwan był gotów dać nam tyle swojego zaangażowania, a ile było to możliwe w niełatwym dla niego okresie w życiu realowym. Dochowując obywatelskiego zwyczaju jako wyraz uznania chciałbym inaugurując tę kadencję odznaczyć mojego poprzednika Zielną Wstęgą Orderu Patrona Republiki.

[Obrazek: 3_21_03_20_6_04_34.png]

Kilka słów poświęcę też kwestii moich współpracowników. Poprosiłem profesora Andrzeja Płatonowicza Ordyńskiego o objęcie funkcji mojego głównego doradcy w randze ministra bez teki. Pomimo nienominowania oficjalnego wiceprezydenta co jakiś czas (oprócz oczywiście doradztwa merytorycznego) będę chciał powierzać Andrzejowi wykonywanie części moich obowiązków, a nade wszystko bieżące wspomaganie mnie w sprawach urzędowych. Iwanowi Pietrowowi chciałbym z kolei powierzyć funkcję dowódcy naszych Sił Zbrojnych, którą sprawował jeszcze przed objęciem funkcji szefa państwa. Mam nadzieję, że skutecznie doprowadzi do szczęśliwego końca sprawę naszego zjednoczenia z Aharą i Fjarą. Tymczasowo postanowiłem natomiast samodzielnie sprawować funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, lecz jeśli ktoś spośród Was wyraża wolę jej objęcia to chętnie mianuję przewodniczącego pro tempore.

Aby uniknąć lania wody chciałbym w czasie tego posiedzenia nieco poszerzyć mój program w zakresie wizji przyszłego ustroju Bialenii i poddać te pomysły pod dyskusję. W osobnych miejscach proponuję podyskutować o reformie strony i forum oraz o kwestiach klimatyczno-narracyjnych. Rzecz jasna debaty te nie muszą zacząć się równocześnie – za optymalne uznaję otwieranie kolejnych paneli co kilka dni.

Moja wizja ustrojowa jest zmodyfikowaną wersją propozycji Akrypy Ali Shariati oraz niektórych pomysłów, jakie padły w czasie debaty o integracji z Brodrią.

1. Urząd Prezydenta Republiki stanie się częścią Komitetu Politycznego Bialenii i Brodrii, w którego skład wejdzie także Car. Będzie to obradujący stale organ określający wspólny kierunek polityki państwa związkowego w takich sferach jak dyplomacja oraz najważniejsze kwestie wewnętrzne. Na bieżąco będzie oczywiście istniała możliwość włączenia w prace Komitetu innych osób, np. wiceprezydenta Bialenii albo premiera Brodrii. Decyzje Komitet powinien podejmować na zasadzie kompromisu.

2. W sprawach wewnętrznych Prezydenta wspomagałby urząd, czyli Kancelaria. W jej pracach uczestniczyliby ewentualni członkowie administracji: Wiceprezydent, Ministrowie, Dowódca Sił Zbrojnych. Przynajmniej ja nie mam natomiast zamiaru powoływać osobnych ministerstw, a to z uwagi na plan utworzenia komitetów tematycznych.

3. Najwyższym i centralnym organem Republiki Bialeńskiej stanie się Powszechny Kongres Ludowy: zgromadzenie wszystkich chętnych obywateli RB. Różnica w stosunku do obecnego Zgromadzenia przejawiałaby się w tym, że większy nacisk kładziono by na bieżące debaty, a mniejszy na ustawodawstwo. Uważam bowiem, że w gruncie rzeczy to nasze prawo jest już w ogromnej większości ustanowione. Warto zatem skupić się na to, abyśmy wszyscy razem – jako politeia – uczestniczyli w omawianiu najważniejszych decyzji, niekoniecznie w celu uchwalenia jakiegoś aktu normatywnego.

4. Komitet Narodów i Regionów – organ dbający o sprawy związane z narracyjnym aspektem działalności naszego państwa. Mogliby w nim pracować wszyscy chętni obywatele Bialenii, a także obywatele Brodrii. Pracami Komitetu kierowałby Prezydent Republiki lub osoba przez niego wyznaczona.

5. Władza sądownicza w państwie związkowym mogłaby być sprawowana przez Komitet Sądowniczy Bialenii i Brodrii, do którego Prezydent Republiki oraz Car Brodrii mianowaliby osoby kompetentne i zainteresowane. Instancją odwoławczą byłby Powszechny Kongres Ludowy (dla spraw obywateli Bialenii) oraz Car Brodrii (dla spraw brodryjskich). Jednocześnie chciałbym wstępnie podnieść postulat zintegrowania prawa karnego oraz cywilnego w Bialenii i w Brodrii tak, aby jego zasadniczy zrąb był wspólny.

6. Wreszcie kwestia najważniejsza: nowelizacja Konstytucji. Trzeba zastanowić się, na czym pod względem prawnym powinna opierać się nowa unia. Czy wystarczy, że wpiszemy stowarzyszenie z Brodrią do obecnej ustawy zasadniczej? Może jednak konieczne będzie uchwalenie nowej konstytucji? A może zawrzemy umowę międzynarodową, która stać będzie w hierarchii wyżej niż konstytucje Bialenii i Brodrii (jednocześnie ustanawiając możliwość jej jednostronnego wypowiedzenia)? Tę kwestię również pragnę poddać pod debatę.

Tych sześć postulatów potraktujcie proszę jako punkt wyjścia, na bazie którego będziemy rozmawiać o przyszłym kształcie naszej wspólnoty. Rzecz jasna jestem otwarty na wszelkie korekty, nowe propozycje i tak dalej: czy to na bazie przedstawionego projektu, czy też w formie całkowicie odrębnej wizji.

Powiedzmy sobie też szczerze: te wybory miały też wymiar statystyczny. Jesteśmy dziś państwem kameralnym, bawić będziemy się w gronie pięciu czy sześciu osób i raczej nie mamy co liczyć na powrót jakichś mitycznych złotych czasów. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się bawić dobrze i ten właśnie cel chcę potraktować jako wyznacznik swoich działań.  

Zapraszam do debaty i proszę o aktywny udział.

Awaria systemu rekrutacyjnego UB

Na motywach materiału TVN24

Kilkuset kandydatów na studia na Uniwersytecie Bialeńskim otrzymało informacje, że – mimo uzyskania niewystarczającej liczby punktów – zostaną przyjęci na wymarzony kierunek. Okazało się, że dobre wiadomości były błędem systemu informatycznego. Uczelnia apeluje teraz o powtórne sprawdzenie list przyjętych studentów i przeprasza.

Wiele osób ubiegających się o miejsce na Uniwersytecie Bialeńskim cieszyło się z przyjęcia na studia po wiadomości otrzymanej z uczelni. Jednak w przypadku 2137 z nich okazało się to nieprawdą.

Uniwersytet Bialeński we wtorek poinformował, że w dniu ogłoszenia list na studia, czyli w poniedziałek po południu, doszło do poważnej awarii systemu informatycznego.

– W jej wyniku kandydaci znajdujący się poza limitem miejsc, otrzymali błędną informację o tym, że wstępnie zakwalifikowali się na przyjęty kierunek mimo uzyskania niewystarczającej liczby punktów – tłumaczyła rzeczniczka uczelni Lenina Faradobus von Breslau.

Dodała, że sytuacja dotyczy około 2137 osób, które składały dokumenty na mikrozofię, modelowanie z plastiku i analizę postów, gospodarkę mikronacyjną, pedagogikę specjalną, gejografię, gejologię, gospodarkę wódy i ochronę zasobów wódy, hydrografię jeziorną oraz potokografię.

Wskazała, że do tych kandydatów zostały wysłane dwa maile. – W pierwszym poinformowaliśmy kandydatów, ile otrzymali punktów i jakie są limity na danym kierunku, natomiast w drugim mailu, że są wstępnie zakwalifikowali, a powinni otrzymać informację, że nie zostali zakwalifikowani – przekazała Faradobus von Breslau.

– System przed rekrutacją był kilkukrotnie sprawdzany i stestowany. Testy wypadły pomyślnie. A jednak w momencie publikowania list przez komisje wydziałowe, wygenerowane zostały błędne komunikaty – dodała.

Aktualnie trwa powiadamianie kandydatów, którzy otrzymali informację zawierającą błędny zapis o zakwalifikowaniu się na studia. – Wysyłamy zarówno pw, jak i sms o konieczności ponownego sprawdzenia list – tłumaczyła Faradobus von Breslau.

Dodała, że władze uczelni wyrażają szczerą bekę z powodu zaistniałej sytuacji. – Zdajemy sobie sprawę z rozczarowania, jakiego mogli doświadczyć kandydaci na studia, ale w gruncie rzeczy nas to bawi. Zaproponowaliśmy im podwyżkę opłaty rekrutacyjnej lub przeniesienie jej na inne kierunki w ramach trwającej rekrutacji – podsumowała.

Aktualnie otwarta jest jeszcze rekrutacja na studiach stacjonarnych na następujące kierunki: mikrozofia kaszubska, filologia valhalijska, teutonoznawstwo, studia orientycke, studia sarmackie, niebezpieczeństwo narodowe, dyplomacja (specjalność hirschbersko-weerlandzka), MISH.

Ostateczne listy osób przyjętych na studia zostaną opublikowane 22 lipca.